Nieruchomości

Leasing nieruchomości

Oferujemy leasing obiektów mających uregulowany tytuł własności, wolnych od obciążeń hipotecznych lub z promesami zwolnienia hipotek ze środków uzyskanych ze sprzedaży, zabudowane, zagospodarowane, mieszkalne i niemieszkalne, mogące funkcjonować niezależnie, nie będące zabytkiem. Przedmiotem leasingu mogą być:

 •                 budynki i lokale biurowe,
 •                 budynki i lokale handlowe,
 •                 lokale mieszkalne,
 •                 magazyny, centra dystrybucyjne,
 •                 lokale użytkowe,
 •                 hale magazynowe i produkcyjne.

Korzyści z Leasingu

 •                 długi okres finansowania,
 •                 możliwość pokrywania rat leasingu z bieżących przychodów firmy (np. z wpływów z najmu)
 •                 refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 •                 odmrożenie środków finansowych zamrożonych w nieruchomościach – leasing zwrotny,
 •                 elastyczność w ustalaniu wysokości rat,
 •                 korzyści wynikające z optymalizacji podatkowej – efekt tarczy podatkowej,
 •                 koszty leasingu zbliżone są do najmu a ich poniesienie prowadzi do nabycia własności nieruchomości po zakończeniu umowy leasingu.
 •                 koszty leasingu zbliżone są do najmu a ich poniesienie prowadzi do nabycia własności nieruchomości po leasingu.

Szczegóły dotyczące struktury leasingu ustalane są indywidualnie z uwagi na zawsze indywidualną ocenę przedmiotu leasingu.